Φόρουμ - Μαγικά μανιτάρια Golden Teacher

Πόσο διαρκεί η φάση μετά το Golden Teacher

Αγαπητοί ψυχοναύτες και ψυχοναύτες, δεν υπάρχει ίσως πιο συναρπαστικό θέμα από τη διάρκεια της φάσης μετά την κατάποση μανιταριών ψιλοκυβίνης, όπως το Golden Teacher