Πολιτική για τα cookies

1. Ο Διαχειριστής χρησιμοποιεί cookies, δηλαδή μικρές πληροφορίες κειμένου που αποθηκεύονται στον τερματικό εξοπλισμό του Χρήστη (π.χ. υπολογιστή, tablet, smartphone). Τα cookies μπορούν να διαβαστούν από το σύστημα ΤΠΕ του Διαχειριστή. 2. Ο Διαχειριστής αποθηκεύει cookies στον τερματικό εξοπλισμό του Χρήστη και στη συνέχεια έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά για τους ακόλουθους σκοπούς: 1. τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων που βοηθούν στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τους ιστότοπους, γεγονός που επιτρέπει τη βελτίωση της δομής και του περιεχομένου τους,

2. μάρκετινγκ (επανεμπορία)

3.προσδιορισμός του προφίλ του Χρήστη προκειμένου να του εμφανίζεται εξατομικευμένο υλικό σε διαφημιστικά δίκτυα, ιδίως στο δίκτυο της Google, 4. διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του Καταστήματος. 3. Είναι δυνατόν να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας κατά τρόπο ώστε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies στον τερματικό σας εξοπλισμό. Ωστόσο, σε μια τέτοια περίπτωση ενδέχεται να παρεμποδιστεί η χρήση του ιστότοπου από τον Χρήστη.

4. Τα cookies μπορούν να διαγραφούν από τον Χρήστη μετά την αποθήκευσή τους μέσω των κατάλληλων λειτουργιών του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο, προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί για τον σκοπό αυτό ή με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων που είναι διαθέσιμα στο λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιεί ο Χρήστης.

5. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαγραφής των cookies στα πιο δημοφιλή προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο: - Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek, - Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html, - Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl, - Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 - Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL