Sääntöjä

Mushlove.pl-verkkokaupan ehdot ja edellytykset

Mushlove.co.uk-verkkokauppa toimii:

Paras ratkaisu

Postinumero: 02-593

6/10 Chodkiewicza-katu

Kaupunki: Varsova

NIP:5221926106

§1 MÄÄRITELMÄT

ASIAKAS - luonnollinen henkilö, jolla on täysi oikeustoimikelpoisuus, ja yleisesti sovellettavassa lainsäädännössä säädetyissä tapauksissa myös luonnollinen henkilö, jolla on rajoitettu oikeustoimikelpoisuus, ja joka on tehnyt tai aikoo tehdä myyntisopimuksen Myyjän kanssa.

REKISTERÖINTILOMAKE - myymälän verkkosivustolla oleva lomake tilin luomista varten.

TILAUSLOMAKE - sähköinen palvelu, vuorovaikutteinen lomake, joka on saatavilla verkkokaupan verkkosivustolla ja joka mahdollistaa tilauksen tekemisen, erityisesti lisäämällä tuotteita sähköiseen ostoskoriin ja määrittelemällä myyntisopimuksen ehdot, mukaan lukien toimitus- ja maksutapa.

TILI - Sähköinen palvelu, myymälän tietoliikennejärjestelmässä oleva resurssikokonaisuus, joka on merkitty Asiakkaan antamalla sähköpostiosoitteella ja salasanalla ja johon tallennetaan Asiakkaan antamat tiedot ja tiedot hänen myymälässä tekemistään Tilauksista.

NEWSLETTER - Sähköinen palvelu, mushlove.pl:n sähköpostitse tarjoama sähköinen jakelupalvelu, jonka avulla kaikki sitä käyttävät asiakkaat voivat automaattisesti vastaanottaa palveluntarjoajalta peräkkäisten uutiskirjeiden syklisen sisällön, joka sisältää tietoa tuotteista, uutisista ja tarjouksista.

TUOTE - kaupassa saatavilla oleva irtain esine, joka on Asiakkaan ja mushlove.pl:n välisen myyntisopimuksen kohteena

TILAUS - Asiakkaan tahdonilmaisu, joka tehdään tilauslomakkeella ja jonka tarkoituksena on suoraan tehdä myyntisopimus verkkokaupan tuotteesta.

SÄÄNNÖKSET - nämä verkkokaupan säännöt.

INTERNET KAUPPA - mushlove.pl verkkokauppa on saatavilla seuraavassa internet osoitteessa: www.mushlove.pl

MYYNTISOPIMUS - Asiakkaan ja mushlove.pl-verkkokaupan välillä tehty tai solmittu tuotteen myyntisopimus

SIVIILILAKI - siviililakia koskeva laki, annettu 23 päivänä huhtikuuta 1964 (säädöskokoelma 1964, nro 16, kohta 93, sellaisena kuin se on muutettuna).

KULUTTAJAN OIKEUKSIA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ, LAKI - Kuluttajan oikeuksista 30 päivänä toukokuuta 2014 annettu laki (säädöskokoelman 2014 kohta 827, sellaisena kuin se on muutettuna) § OSTOPROSESSI

§2 OSTOPROSESSI

Asiakas voi ostaa tavarat mushlove.pl-sivuston kautta. Tätä varten asiakkaan on lisättävä yksittäiset tavarat "ostoskoriin" ja vahvistettava valintansa klikkaamalla mushlove.pl-sivustolla olevaa asianmukaista vaihtoehtoa.

Verkkosivustolla www.mushlove.pl on mahdollista tehdä ostoksia rekisteröityneenä asiakkaana tai vieraana. Jos asiakas on rekisteröitynyt verkkokauppaan, tilaus tehdään kirjautumalla sisään osoitteessa mushlove.co.uk, lisäämällä tavarat ostoskoriin ja vahvistamalla tilaus. Jos Asiakas ei ole rekisteröitynyt verkkokauppaan, tilauksen tekemisen edellytyksenä on tavaroiden lisääminen ostoskoriin, tilauslomakkeen täyttäminen kaikilla tavaroiden lähettämisen edellyttämillä tiedoilla ja muiden teknisten toimien suorittaminen Asiakkaalle näytettyjen viestien tai tietojen perusteella.

Vahvistettuaan valittujen tavaroiden luettelon Asiakkaan tulee:

a. täsmennetään toimitustapa

b. määritettävä maksutapa

c. vahvistamaan rekisteröitymisen yhteydessä annettujen tietojen oikeellisuuden sekä tavaroiden kokonaishinnan (toimituskulut) klikkaamalla painiketta "tilaus maksuvelvoitteella".

Edellä 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen toimien suorittaminen on yhtä kuin se, että asiakas tekee tarjouksen kauppasopimuksen tekemisestä ostoskoriin asetetuista tavaroista järjestelmän näyttämillä hinnoilla, ilmoitetuilla toimituskustannuksilla jne.

Myyntisopimuksen tekemistä koskevan tarjouksen tekeminen ei merkitse sen hyväksymistä. Myymälä pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä tilauksen toteuttamisesta tärkeistä syistä, joista se ilmoittaa asiakkaalle välittömästi, erityisesti silloin, kun myymälästä riippumattomista syistä osoittautuu mahdottomaksi tai huomattavan vaikeaksi täyttää sopimus toimitetun myyntisopimustarjouksen mukaisesti.

Heti kun Asiakas on tehnyt tarjouksen 3 c kohdan mukaisesti, Asiakkaalle lähetetään sähköpostitse viesti, joka sisältää kirjallisen vahvistuksen tehdyn tarjouksen (tilauksen) ehdoista, Asiakkaan rekisteröinnin tai tilausprosessin aikana ilmoittamaan osoitteeseen.

Myyntisopimus asiakkaan ja mushlove.pl:n välillä syntyy, kun verkkokauppa hyväksyy aiemmin vastaanotetun tarjouksen (tilauksen) - viestin muodossa, joka lähetetään sähköpostitse verkkokaupan käyttäjätilin rekisteröinnin yhteydessä annettuun osoitteeseen.

Psilosybiinisienien viljely on Puolassa laitonta, ja niitä voi ostaa vain tieteellisiin tarkoituksiin osoitteesta https://mushlove.pl.

Kaikki mushlove.co.uk -sivustolla julkaistu materiaali ja tiedot on tarkoitettu ainoastaan koulutus- ja tiedotustarkoituksiin

§3 HINTA

Verkkosivuston hinnat ilmoitetaan Puolan zlotyina (PLN) tai euroina (EUR).

Verkkosivustolla ilmoitetut hinnat ovat bruttohintoja.

Tavaroiden hintaan on lisättävä toimituskulut, joiden määrä riippuu valitusta toimituspaikasta ja -muodosta.

Verkkosivustolla tilauksen tekohetkellä ilmoitettu hinta on lopullinen, asiakasta sitova hinta. Tilauksen tekemisen jälkeen tilattujen tavaroiden hinta ei muutu riippumatta myymälän tekemistä hinnanmuutoksista tai käynnistetyistä myynninedistämis- tai myyntitoimenpiteistä.

mushlove.pl pidättää oikeuden muuttaa verkkokaupan tavaroiden hintoja, ottaa käyttöön uusia myytäviä tavaroita, toteuttaa ja peruuttaa kampanjoita verkkokaupan verkkosivustoilla tai tehdä niihin muutoksia siviililain ja muiden säädösten säännösten mukaisesti.

§4 MAKSU

Myymälä sallii seuraavat maksutavat: a. maksu myymälän pankkitilille b. sähköinen maksu PayU:lla

Asiakkaan on ilmoitettava valitsemansa maksutapa tilauslomakkeessa.

PayU.pl-palvelun avulla voit maksaa luottokortilla tai nopealla verkkosiirrolla. Valitsemalla tämän maksutavan asiakas ohjataan automaattisesti PayU.pl-järjestelmään. Kun maksu suoritetaan verkkosiirrolla, pankin valinnan jälkeen käyttäjän on kirjauduttava sisään verkkopankkitunnuksillaan ja vahvistettava maksu.

Pankkisiirrolla maksaminen tapahtuu ennakkomaksuna (ennakkomaksuna) tilinumerolle: 07 1160 2202 0000 0002 3290 2043

. Asiakas saa myös pankkitilin tiedot ja tilisiirron nimen (tilausnumero) tilausvahvistussähköpostissa

Jos maksu suoritetaan PayU.pl:n kautta, maksu on suoritettava tilauksen tekemisen yhteydessä, ja jos maksu suoritetaan pankkisiirrolla - 7 työpäivän kuluessa tilauksen vahvistavan viestin vastaanottamisesta.

PayU.pl:n kautta suoritettujen maksutapahtumien kustannukset maksaa kauppa.

Jos asiakas on maksamatta yli 7 työpäivää tilauksen tekemisen jälkeen, myymälällä on oikeus purkaa myyntisopimus.

§5 TOIMITUS

mushlove.pl toteuttaa asiakkaan tilauksen heti, kun tavaroista suoritettu maksu on hyvitetty maksujärjestelmän ilmoituksella (PayU.pl-järjestelmän tapauksessa).

Jos maksu suoritetaan suoraan pankkitilille, tilaus käsitellään (lähetetään) enintään seitsemän arkipäivän kuluessa siitä, kun maksu on hyvitetty myymälän tilille.

Asiakkaan on ilmoitettava toimitustapa ja toimitusosoite tilauslomakkeessa.

Mahdolliset toimitustavat Puolassa ovat:

a. InPost-pakettiautomaatit

b. InPost-kuriiripalvelu

Myymälä ei lähetä lähetyksiä muihin maihin kuin Puolaan.

Toimituskustannukset riippuvat valitusta toimitustavasta ja lähetyspaikasta. Asiakkaalle ilmoitetaan kyseisten tavaroiden toimituskustannukset ennen tilauksen tekemistä

Tilauksen toimitusaika on summa, joka muodostuu lähetyksen siirtoajasta tavarantoimittajalle ja tavarantoimittajan suorittamasta lähetyksen toimitusajasta. Myymälä sitoutuu luovuttamaan tavarat toimittajalle enintään 7 päivän kuluessa maksun vastaanottamisesta.

Jos tavaroiden toimitus tapahtuu teknisistä tai logistisista syistä useammassa vaiheessa, asiakkaalta veloitetaan toimituksesta vain kerran.

§6 VAIHDOT, PALAUTUKSET, VALITUKSET

Asiakas, joka tekee ostoksen kuluttajana (eli luonnollisena henkilönä, joka ostaa tavaroita muuhun kuin kaupalliseen tarkoitukseen) ja joka on tehnyt etäsopimuksen mushlove.pl:n kautta, voi peruuttaa sopimuksen ilman perusteluja tekemällä asiasta kirjallisen ilmoituksen neljäntoista päivän kuluessa siitä päivästä, jona sopimuksen kohteena olevat tavarat luovutetaan hänelle, jollei 5 ja 9 alakohdasta muuta johdu.

Jos kyseessä on sopimus, joka sisältää useita eriä, jotka toimitetaan erikseen, osissa tai osissa, peruuttamisaika päättyy neljäntoista päivän kuluttua siitä, kun asiakas on ottanut viimeisen erän haltuunsa.

Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen määräaikojen noudattamiseksi riittää, että peruuttamisilmoitus lähetetään myymälään ennen määräajan päättymistä.

Tavaroiden myyntisopimuksen peruuttaminen tapahtuu asiakkaan myymälälle antamalla yksiselitteisellä ilmoituksella. Tällainen ilmoitus voidaan tehdä lomakkeella, mutta se ei ole pakollinen.

Myymälä ei ota vastaan helposti pilaantuvien tuotteiden eikä hygieniasyistä erityistä huomiota vaativien tuotteiden palautuksia (erityisesti myseeli, itiöt).

Jos asiakas peruuttaa tavaranmyyntisopimuksen:

a. Asiakkaan on palautettava tavarat mushlove.co.uk:lle välittömästi ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona hän on peruuttanut sopimuksen. Määräaikaa noudatetaan, jos asiakas lähettää tavarat takaisin ennen 14 päivän määräajan päättymistä. Asiakas vastaa tavaroiden palauttamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista.

b. mushlove.pl palauttaa asiakkaalle kaikki asiakkaalta saadut maksut, lukuun ottamatta tavaroiden toimituskustannuksia, välittömästi ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun asiakas on vastaanottanut tavarat tai todisteita niiden palauttamisesta. b. mushlove.pl palauttaa asiakkaalle kaikki asiakkaalta saadut maksut, lukuun ottamatta tavaroiden toimituskustannuksia, välittömästi ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun asiakas on vastaanottanut tavarat tai todisteita niiden palauttamisesta

c. mushlove.pl korvaa asiakkaalle tavaran toimituskustannukset, jotka vastaavat halvinta toimitustapaa

d. mushlove.co.uk palauttaa maksun käyttäen samaa maksutapaa, jota asiakas käytti alkuperäisessä maksutapahtumassa, ellei asiakas nimenomaisesti toisin sovi. Asiakkaalle ei missään tapauksessa aiheudu mitään maksuja tämän palautuksen yhteydessä.

mushlove.co.uk voi pidättäytyä korvauksen maksamisesta, kunnes se on vastaanottanut tavarat tai kunnes se on toimittanut kaupalle todisteen palautuksesta, riippuen siitä, kumpi tapahtuu ensin.

Asiakas on vastuussa tavaran arvon alenemisesta, joka johtuu tavaran käytöstä muulla kuin tavaran luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan selvittämiseksi tarpeellisella tavalla.

Tässä tarkoitettu peruuttamisoikeus ei koske asiakasta kuluttajan oikeuksista 30. toukokuuta 2014 annetun lain (vuoden 2014 säädöskokoelman 827 kohta) 38 §:ssä tarkoitettujen sopimusten osalta, mukaan lukien sopimukset, joissa suorituksen kohteena on muu kuin tehdasvalmisteinen tavara, joka on valmistettu kuluttajan määrittelyn mukaan tai joka vastaa hänen yksilöllisiä tarpeitaan.

Myymälä on velvollinen toimittamaan asiakkaalle virheettömiä tavaroita.

Myymälä on vastuussa asiakkaalle, jos myydyissä tavaroissa on fyysinen tai oikeudellinen virhe (virhetakuu).

Jos asiakas käyttää valitusoikeuttaan, hän voi täyttää valituslomakkeen ja lähettää sen yhdessä valituksen kohteena olevien tavaroiden ja mahdollisuuksien mukaan ostotodistuksen kanssa takaisin osoitteeseen:

Lähetyksen jälkeen emme hyväksy Growkit- ja nesteviljelytuotteiden palautusta tuotteen luonteen vuoksi (pilaantuva tuote) - 30. toukokuuta 2014 annetun kuluttajan oikeuksista annetun lain 38 §:n 4 momentti

Valituslomakkeessa asiakas ilmoittaa muun muassa odotuksensa siitä, miten mushlove.co.uk:n velvoitteet täytetään

Mahdollisia tapoja käsitellä valitusta ovat:

a. tavaroiden korvaaminen uusilla,

b. hinnanalennus,

c. sopimuksen peruuttaminen

Valituksen käsittelyaika, mukaan lukien asiakkaalle ilmoittaminen, on 14 päivää valituksen tekemisestä. Korjaustapauksissa aika voi olla pidempi riippuen siitä, minkä tyyppisestä virheestä on ilmoitettu.

Reklamaation perusteena voi olla erityisesti tilatuista tavaroista poikkeava toimitus, tilauksen virheellinen täyttäminen tai väärän määrän tavaroita toimittaminen.

Jos reklamaatio ratkaistaan asiakkaan hyväksi, mushlove.pl vastaa tavaran vaihtamisesta tai korjaamisesta aiheutuvista kustannuksista

Jos asiakas vaatii hyvitystä, hyvitys maksetaan käyttäen samaa maksuvälinettä, jota asiakas käytti alkuperäisessä maksutapahtumassa, ellei asiakas nimenomaisesti toisin sovi. Asiakkaalle ei missään tapauksessa aiheudu mitään maksuja palautuksen yhteydessä.

Jos reklamaatio ratkaistaan asiakkaan hyväksi, mushlove.co.uk korvaa myös reklamaatioprosessin aikana tavaran toimituskustannukset, jotka vastaavat halvinta toimitustapaa.

Jos valitusta ei käsitellä asiakkaan toiveiden mukaisesti, asiakkaalla on oikeus valittaa valituksesta.

mushlove.pl ilmoittaa kuluttajaasiakkaalle mahdollisuudesta käyttää tuomioistuimen ulkopuolisia menettelyjä valitusten käsittelyyn ja vaateiden esittämiseen. Näiden menettelyjen käyttöä koskevat säännöt ovat saatavilla tuomioistuinten ulkopuoliseen riidanratkaisuun oikeutettujen tahojen toimistoissa tai verkkosivustoilla. Tällaisia voivat olla erityisesti kuluttaja-asiamiehet tai voivodikunnan kaupallisten tarkastusten tarkastusvirastot, joiden luettelo on saatavilla kilpailu- ja kuluttajansuojaviraston verkkosivuilla osoitteessa https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

Kauppa ilmoittaa, että kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien väliseen verkkovälitteiseen riidanratkaisuun EU:n tasolla tarkoitettu foorumi (ODR-foorumi) on saatavilla osoitteessa https://ec.europa.eu/consumers/odr/.